KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:
I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Szkoleń LIDERAP Agnieszka Paliszewska (dalej LIDERAP) z siedzibą w Katowicach przy ul. Sobieskiego 11 lok. E6
II. Kontakt z Administratorem możliwy jest tradycyjną pocztą, pisząc na adres siedziby Administratora lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@liderap.pl
III. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) Realizacji umowy / zamówienia, organizacji szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i f) RODO
2) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:
a. prowadzenie wobec Pani/Pana marketingu własnych usług
b. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych
c. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych
d. zapewnienie rozliczalności ( tzn. wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa) - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO
IV. Odbiorcą Pana/i danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi księgowe, kurierskie. Pana/i dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom szkolenia, prelegentom lub współorganizatorom. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, Pana/i dane osobowe mogą być przekazane organom publicznym
V. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego (Państwa trzecie to państwa będące poza Unią Europejską)
VI. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 10 lat tj. okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa chyba, że przepis prawa przewiduje inny okres przechowywania danych osobowych
VII. Przepisy RODO przyznają Panu/i prawo do:

1) dostępu do danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO
2) sprostowania danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO
3) żądania usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO
4) żądania ograniczenia przetwarzania, w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO
5) przeniesienia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO
Realizacja powyższych uprawnień uzależniona jest jednak od warunków określonych w przepisach RODO. Administrator może jednak odmówić usunięcia Pana/i danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO ( np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń)
VIII. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/i narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
IX. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych osobowych Administrator nie ma  możliwości wykonania zamówionej usługi
X. Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych


POLITYKA  COOKIES

Nasz serwis – www.liderap.pl, podobnie jak większość stron w Internecie,  używa  tzw. plików Cookies („ciasteczek”). Pliki te są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika (tj. Państwa komputerze, laptopie czy smartfonie), w celu ułatwienia korzystania ze strony, uzyskania informacji o sposobie korzystania z niej oraz dostosowania  do preferencji Użytkownika i tym samym maksymalnego usprawnienia funkcjonowania strony. 

W przeglądarce internetowej można zablokować zapisywanie plików Cookies lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. 
Pozostawienie domyślnych ustawień przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie plików Cookies używanych na naszej stronie.
 
Czym są pliki Cookies
Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy połączeniu oraz do korzystania ze stron internetowych.
Pliki Cookies dzielą się na tymczasowe - pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki oraz Cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej.
 
Wykorzystywanie  plików Cookies
Pliki Cookies używane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony przez Użytkowników. Na naszej stronie nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych innych informacji o Użytkownikach.
Pliki Cookies wykorzystywane są m.in. w celu:

•   dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i potrzeb Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu
•   zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych określających sposób korzystania z Serwisu, co umożliwia analizę indywidualnych potrzeb Użytkowników i ulepszanie struktury i zawartości Serwisu
•   prezentacji informacji zamieszczonych w Serwisie (w tym reklamowych i promocyjnych) z uwzględnieniem zainteresowań Użytkownika

Możliwość wyłączenia lub modyfikacji dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika 
Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, np. może wyłączyć możliwość przechowania w ogóle lub niektórych plików Cookies bądź uzyskiwać informacje o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może także usunąć pliki Cookies. 
Czynności te można wykonać za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. 
Szczegółowe informacje o zasadach obsługi plików cookies, w tym ich wyłączaniu ich pobierania i przechowywania dostępne są w ustawieniach oprogramowania używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony oraz może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona internetowa.
Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać na stronie -http://wszystkoociasteczkach.pl/