Kalendarz szkoleń

kwiecień 2020 maj 2020 czerwiec 2020

SZKOLENIA ON-LINE

SZKOLENIE ON-LINE: ZAKŁAD PRACY W CZASIE EPIDEMII:
tarcza antykryzysowa, specustawa, zmiana i ustanie stosunku pracy
16 kwietnia 2020r.16.IV.2020
szkolenie ON-LINE
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE, ZUS, DOKUMENTACJA KADROWA W CZASIE STANU EPIDEMII COVID-19
17 kwietnia 2020r.17.IV.2020
szkolenie ON-LINE
NOWE KOMPETENCJE MANAGERA W CZASACH EPIDEMII
Jak przeprowadzić pracownika od spadku zaangażowania do odpowiedzialności za zadania
30 kwietnia 2020r.30.IV.2020
szkolenie ON-LINE

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W FIRMIE
planowane kontrole, nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, eliminacja błędów oraz bezpieczeństwo pracy
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
21-22 maja 2020r.21-22 .V.2020
Wrocław
WŁAŚCIWA ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2020 ROKU
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
22 maja 2020r.22.V.2020
Wrocław

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

REWOLUCYJNA NOWELIZACJA - PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca. Zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku
14 maja 2020r.14.V.2020
Poznań

HR / KADRY

NARZĘDZIA SKUTECZNEGO REKRUTERA
29 maja 2020r.29.V.2020
Łódź

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

SKUTECZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
praktyczny warsztat dobrego mówcy
29 maja 2020r.29.V.2020
Łódź
SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
8-9 czerwca 2020r.8-9 .VI.2020
Katowice

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy
8-9 czerwca 2020r.8-9 .VI.2020
Katowice

ZAKUPY / LOGISTYKA

SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań