Kalendarz szkoleń

grudzień 2020 styczeń 2021 luty 2021

SZKOLENIA ON-LINE

ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
7 grudnia 2020r.7.XII.2020
szkolenie ON-LINE
SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
8 grudnia 2020r.8.XII.2020
szkolenie ON-LINE
PROFESJONALNA SEKRETARKA/ ASYSTENTKA
szkolenie on-line w ujęciu prawnym i psychologicznym
10-11 grudnia 2020r.10-11 .XII.2020
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
przedsiębiorca Uprzywilejowany, postępowanie reklamacyjne od 01.01.2021r.
11 grudnia 2020r.11.XII.2020
szkolenie ON-LINE
UMOWY. NOWELIZACJA OD 01.01.2021 (NOWOŚĆ – „PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY”). COVID-19
jak konstruować umowy w obecnych czasach
18 grudnia 2020r.18.XII.2020
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
14 stycznia 2021r.14.I.2021
szkolenie ON-LINE
17 lutego 2021r.17.II.2021
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
28 stycznia 2021r.28.I.2021
szkolenie ON-LINE