Kalendarz szkoleń

kwiecień 2021 maj 2021 czerwiec 2021

SZKOLENIA ON-LINE

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
21 kwietnia 2021r.21.IV.2021
szkolenie ON-LINE
PROFESJONALNA SEKRETARKA/ ASYSTENTKA
szkolenie on-line w ujęciu prawnym i psychologicznym
22-23 kwietnia 2021r.22-23 .IV.2021
szkolenie ON-LINE
(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany obowiązujące w 2021 roku
27 kwietnia 2021r.27.IV.2021
szkolenie ON-LINE
HR w pigułce
warsztat dla początkujących
28 kwietnia 2021r.28.IV.2021
szkolenie ON-LINE
WYMOGI W TRANSPORCIE DROGOWYM POJAZDÓW NIENORMATYWNYCH
28 kwietnia 2021r.28.IV.2021
szkolenie ON-LINE
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat on-line Państwowej Inspekcji Pracy
12 maja 2021r.12.V.2021
szkolenie ON-LINE
ONBOARDING
jak wdrażać nowych pracowników do organizacji
13 maja 2021r.13.V.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
przedsiębiorca Uprzywilejowany, postępowanie reklamacyjne od 01.01.2021r.
14 maja 2021r.14.V.2021
szkolenie ON-LINE
WYZWANIA DLA DZIAŁÓW HR W CZASACH COVID-19
wynikające z nowych uwarunkowań
19 maja 2021r.19.V.2021
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
20 maja 2021r.20.V.2021
szkolenie ON-LINE
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z NĘCKIM
warsztat w pigułce
21 maja 2021r.21.V.2021
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNA EKSPLOATACJI ZAWIESI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE PODNOSIĆ ŁADUNKI
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
21 maja 2021r.21.V.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
26 maja 2021r.26.V.2021
szkolenie ON-LINE
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ICH DOBÓR I STOSOWANIE NA STANOWISKACH PRACY W DOBIE ZAGROŻENIA COVID -19
wymagania PIP, na podstawie kontroli Inspektorów Państwej Inspekcji Pracy
28 maja 2021r.28.V.2021
szkolenie ON-LINE
UMOWY. NOWELIZACJA OD 01.01.2021 (NOWOŚĆ – „PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY”). COVID-19
jak konstruować umowy w obecnych czasach
9 czerwca 2021r.9.VI.2021
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
10 czerwca 2021r.10.VI.2021
szkolenie ON-LINE
SZEF W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM I TECHNICZNYM
czyli jak budować autorytet wśród pracowników - od narzędzi do efektów
16 czerwca 2021r.16.VI.2021
szkolenie ON-LINE