Kalendarz szkoleń

październik 2021 listopad 2021 grudzień 2021

SZKOLENIA ON-LINE

CZAS PRACY KIEROWCÓW
zasady wykonywania transportu drogowego w roku 2021
27 października 2021r.27.X.2021
szkolenie ON-LINE
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
29 października 2021r.29.X.2021
szkolenie ON-LINE
10 grudnia 2021r.10.XII.2021
szkolenie ON-LINE
ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
29 października 2021r.29.X.2021
szkolenie ON-LINE
WAŻNE ZMIANY W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH
od 09.2021 roku, od 01.2022 roku oraz kolejne propozycje zmian
17 listopada 2021r.17.XI.2021
szkolenie ON-LINE
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĄ
praktyczne wyjaśnienia i warsztaty
22 listopada 2021r.22.XI.2021
szkolenie ON-LINE
LIDER W CZASACH ZMIAN
warsztat online
23 listopada 2021r.23.XI.2021
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNE I HIGIENICZNE WARUNKI PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
24 listopada 2021r.24.XI.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
25 listopada 2021r.25.XI.2021
szkolenie ON-LINE
WYPADKI PRZY PRACY ON-LINE
wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
26 listopada 2021r.26.XI.2021
szkolenie ON-LINE
UMOWY. NOWELIZACJA OD 01.01.2021 (NOWOŚĆ – „PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY”). COVID-19
jak konstruować umowy w obecnych czasach
29 listopada 2021r.29.XI.2021
szkolenie ON-LINE
INWENTARYZACJA 2021 I JEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w firmie?
30 listopada 2021r.30.XI.2021
szkolenie ON-LINE
(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany obowiązujące w 2021 roku
1 grudnia 2021r.1.XII.2021
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
2 grudnia 2021r.2.XII.2021
szkolenie ON-LINE
SKUTECZNY REKRUTER
proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników
3 grudnia 2021r.3.XII.2021
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNA EKSPLOATACJI ZAWIESI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE PODNOSIĆ ŁADUNKI
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
3 grudnia 2021r.3.XII.2021
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
10 grudnia 2021r.10.XII.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
przedsiębiorca Uprzywilejowany, postępowanie reklamacyjne od 01.01.2021r.
16 grudnia 2021r.16.XII.2021
szkolenie ON-LINE