Kalendarz szkoleń

luty 2024 marzec 2024 kwiecień 2024 maj 2024 czerwiec 2024

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA ZAWIESI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE PODNOSIĆ ŁADUNKI
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
28 lutego 2024r.28.II.2024
szkolenie ON-LINE
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat on-line Państwowej Inspekcji Pracy
15 marca 2024r.15.III.2024
szkolenie ON-LINE
ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
wymagania zakładu pracy do wymagań bezpieczeństwa dyrektyw wybuchowych i kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
22 marca 2024r.22.III.2024
szkolenie ON-LINE
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
22 marca 2024r.22.III.2024
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
26 marca 2024r.26.III.2024
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
18 kwietnia 2024r.18.IV.2024
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
26 kwietnia 2024r.26.IV.2024
szkolenie ON-LINE

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
obowiązujące nowelizacje - przygotuj się już dziś
13 marca 2024r.13.III.2024
szkolenie ON-LINE

HR / KADRY

PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 50 PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH
warsztat na przykładach
14 marca 2024r.14.III.2024
szkolenie ON-LINE

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA SEKRETARKA/ ASYSTENTKA
szkolenie on-line w ujęciu prawnym i psychologicznym
16-17 maja 2024r.16-17 .V.2024
szkolenie ON-LINE

ZAKUPY / LOGISTYKA

(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany w systemie SENT - od 12 stycznia 2024r. zmiana katalogu towarów, których przewóz jest objęty systemem SENT
19 marca 2024r.19.III.2024
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
19 kwietnia 2024r.19.IV.2024
szkolenie ON-LINE
PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE OBROTEM PALETOWYM
Jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?
12 czerwca 2024r.12.VI.2024
szkolenie ON-LINE