Kalendarz szkoleń

październik 2023 listopad 2023 grudzień 2023

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
6 października 2023r.6.X.2023
szkolenie ON-LINE
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat on-line Państwowej Inspekcji Pracy
13 października 2023r.13.X.2023
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
24 października 2023r.24.X.2023
szkolenie ON-LINE
ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
wymagania zakładu pracy do wymagań bezpieczeństwa dyrektyw wybuchowych i kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
23 listopada 2023r.23.XI.2023
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
24 listopada 2023r.24.XI.2023
szkolenie ON-LINE
WYPADKI PRZY PRACY ON-LINE
wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
27 listopada 2023r.27.XI.2023
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
1 grudnia 2023r.1.XII.2023
szkolenie ON-LINE

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
nowelizacja 2022 roku- przygotuj się - Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
7 grudnia 2023r.7.XII.2023
szkolenie ON-LINE

HR / KADRY

WSPÓŁPRACA PRACODAWCY Z ZAKŁADOWĄ ORGANIZACJĄ ZWIĄZKOWĄ
po zmianach w prawie pracy w 2023 roku
26 października 2023r.26.X.2023
szkolenie ON-LINE
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY W 50 PRAKTYCZNYCH PRZYKŁADACH
warsztat na przykładach
30 listopada 2023r.30.XI.2023
szkolenie ON-LINE

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

ROSZCZENIOWI PRACOWNICY
jak rozmawiać na trudne tematy?
9 października 2023r.9.X.2023
szkolenie ON-LINE
PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
Jak wzmocnić cechy przywódcze liderów? Jak rozwijać kompetencje przywódcze?
27 października 2023r.27.X.2023
szkolenie ON-LINE
EFEKTYWNA ROZMOWA ROZWOJOWA-ROCZNA
wzmacnianie motywacji pracowników poprzez konstruktywne rozmowy
1 grudnia 2023r.1.XII.2023
szkolenie ON-LINE

ZAKUPY / LOGISTYKA

(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany w systemie SENT obowiązujące od 12 sierpnia 2023 roku - zmiana katalogu towarów (będących produktami rolnymi), których przewóz jest objęty systemem SENT
3 października 2023r.3.X.2023
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
18 października 2023r.18.X.2023
szkolenie ON-LINE
PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE OBROTEM PALETOWYM
Jak skutecznie kontrolować i minimalizować koszty obrotu paletami?
19 października 2023r.19.X.2023
szkolenie ON-LINE