Kalendarz szkoleń

luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020 czerwiec 2020

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
21 lutego 2020r.21.II.2020
Kraków
WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
6 marca 2020r.6.III.2020
Łódź
SZEF W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM I TECHNICZNYM
czyli jak budować autorytet wśród pracowników - od narzędzi do efektów
12-13 marca 2020r.12-13 .III.2020
Kraków
WYPADKI PRZY PRACY - WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Praktyczne warsztaty
23 kwietnia 2020r.23.IV.2020
Katowice
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
warsztat kierownik / mistrz / brygadzista / lider
23-24 kwietnia 2020r.23-24 .IV.2020
Wrocław
TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W FIRMIE
planowane kontrole, nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, eliminacja błędów oraz bezpieczeństwo pracy
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
21-22 maja 2020r.21-22 .V.2020
Wrocław
WŁAŚCIWA ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2020 ROKU
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
22 maja 2020r.22.V.2020
Wrocław

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

UWAGA - REWOLUCYJNA NOWELIZACJA REKLAMACJI - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2020 ROKU
Kompleksowa analiza aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem reklamacji międzynarodowych
25 lutego 2020r.25.II.2020
Warszawa
24 kwietnia 2020r.24.IV.2020
Katowice
REWOLUCYJNA NOWELIZACJA - PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca. Zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku
20 marca 2020r.20.III.2020
Poznań

PRAWO GOSPODARCZE

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM- ZMIANY W 2020 ROKU
czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami.
30 marca 2020r.30.III.2020
Kraków

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
27-28 kwietnia 2020r.27-28 .IV.2020
Zawiercie
8-9 czerwca 2020r.8-9 .VI.2020
Katowice
SKUTECZNE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
praktyczny warsztat dobrego mówcy
29 maja 2020r.29.V.2020
Łódź

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy
8-9 czerwca 2020r.8-9 .VI.2020
Katowice

ZAKUPY / LOGISTYKA

ZAAWANSOWANE STRATEGIE NEGOCJACYJNE
z elementami negocjacji międzynarodowych w formie praktycznych warsztatów negocjacyjnych- autorski warsztat Tomasza Piotra Sidewicza
12-13 marca 2020r.12-13 .III.2020
Kraków
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów
27 kwietnia 2020r.27.IV.2020
Kraków
SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań