Kalendarz szkoleń

listopad 2019 grudzień 2019 luty 2020 maj 2020

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
- warsztat zaawansowany
21-22 listopada 2019r.21-22 .XI.2019
Wrocław
WŁAŚCIWA ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2019 ROKU
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
29 listopada 2019r.29.XI.2019
Łódź
BEZPIECZNA ORGANIZACJA STANOWISK PRACY
warsztat eksperta z Państwowej Inspekcji Pracy
29 listopada 2019r.29.XI.2019
Łódź
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
porządkowa, wykroczeniowa, karna wynikająca z obowiązków organizacji stanowisk pracy oraz wypadków
2 grudnia 2019r.2.XII.2019
Wrocław
ORGANIZACJA PRACY POD PRESJĄ
warsztat kompetencyjny dla menedżerów produkcji
3-4 grudnia 2019r.3-4 .XII.2019
Wrocław
WYPADKI PRZY PRACY - WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Praktyczne warsztaty
6 grudnia 2019r.6.XII.2019
Zawiercie
WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
11 grudnia 2019r.11.XII.2019
Katowice
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
21 lutego 2020r.21.II.2020
Kraków
TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W FIRMIE
planowane kontrole, nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, eliminacja błędów oraz bezpieczeństwo pracy
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

UWAGA - REWOLUCYJNA NOWELIZACJA REKLAMACJI - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2020 ROKU
Kompleksowa analiza aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem reklamacji międzynarodowych
29 listopada 2019r.29.XI.2019
Łódź
UWAGA ! REWOLUCYJNA NOWELIZACJA PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca. Zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku
19 grudnia 2019r.19.XII.2019
Kraków

PRAWO GOSPODARCZE

JAK ZABEZPIECZYĆ UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM
czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami. Omówienie obowiązujących nowelizacji w roku 2019
11 grudnia 2019r.11.XII.2019
Katowice

HR / KADRY

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE PPE VS PPK PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH
co każdy pracodawca powinien wiedzieć. Procedury, obowiązki informacyjne i administracyjne
3 grudnia 2019r.3.XII.2019
Wrocław

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

MISTRZ EXCELA
od podstaw do mistrzostwa
21-22 listopada 2019r.21-22 .XI.2019
Wrocław
SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
5-6 grudnia 2019r.5-6 .XII.2019
Zawiercie

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy
12-13 grudnia 2019r.12-13 .XII.2019
Zawiercie

ZAKUPY / LOGISTYKA

INWENTARYZACJA 2019 I JEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie?
21 listopada 2019r.21.XI.2019
Wrocław
METODY WYBORU I OCENY DOSTAWCÓW
22 listopada 2019r.22.XI.2019
Wrocław