Kalendarz szkoleń

czerwiec 2021 lipiec 2021 sierpień 2021 wrzesień 2021 październik 2021 listopad 2021 grudzień 2021

SZKOLENIA ON-LINE

BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
30 czerwca 2021r.30.VI.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
przedsiębiorca Uprzywilejowany, postępowanie reklamacyjne od 01.01.2021r.
5 lipca 2021r.5.VII.2021
szkolenie ON-LINE
10 września 2021r.10.IX.2021
szkolenie ON-LINE
16 grudnia 2021r.16.XII.2021
szkolenie ON-LINE
DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĄ
praktyczne wyjaśnienia i warsztaty
9 lipca 2021r.9.VII.2021
szkolenie ON-LINE
ZMIANY W PRAWIE PRACY W 2021 r.
najtrudniejsze przypadki i wątpliwości interpretacyjne - usystematyzuj swoją wiedzę
14 lipca 2021r.14.VII.2021
szkolenie ON-LINE
(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany obowiązujące w 2021 roku
5 sierpnia 2021r.5.VII.2021
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
6 sierpnia 2021r.6.VII.2021
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
17 września 2021r.17.IX.2021
szkolenie ON-LINE
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
21 września 2021r.21.IX.2021
szkolenie ON-LINE
10 grudnia 2021r.10.XII.2021
szkolenie ON-LINE
SKUTECZNY REKRUTER
proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników
22 września 2021r.22.IX.2021
szkolenie ON-LINE
ZAAWANSOWANE NEGOCJACJE Z NĘCKIM
warsztat w pigułce
15 października 2021r.15.X.2021
szkolenie ON-LINE
PROFESJONALNA SEKRETARKA/ ASYSTENTKA
szkolenie on-line w ujęciu prawnym i psychologicznym
20-21 października 2021r.20-21 .X.2021
szkolenie ON-LINE
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat on-line Państwowej Inspekcji Pracy
22 października 2021r.22.X.2021
szkolenie ON-LINE
ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
29 października 2021r.29.X.2021
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
25 listopada 2021r.25.XI.2021
szkolenie ON-LINE
WYPADKI PRZY PRACY ON-LINE
wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego
26 listopada 2021r.26.XI.2021
szkolenie ON-LINE