Kalendarz szkoleń

styczeń 2020 luty 2020 marzec 2020 kwiecień 2020 maj 2020

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W ZESPOŁACH PRODUKCYJNYCH Z ELEMENTAMI INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
warsztat kierownik / mistrz / brygadzista / lider
30-31 stycznia 2020r.30-31 .I.2020
Kraków
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
porządkowa, wykroczeniowa, karna wynikająca z obowiązków organizacji stanowisk pracy oraz wypadków
6 lutego 2020r.6.II.2020
Katowice
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
13-14 lutego 2020r.13-14 .II.2020
Łódź
IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
14 lutego 2020r.14.II.2020
Łódź
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
21 lutego 2020r.21.II.2020
Kraków
WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
6 marca 2020r.6.III.2020
Łódź
SZEF W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM I TECHNICZNYM
czyli jak budować autorytet wśród pracowników - od narzędzi do efektów
12-13 marca 2020r.12-13 .III.2020
Kraków
TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W FIRMIE
planowane kontrole, nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, eliminacja błędów oraz bezpieczeństwo pracy
15 maja 2020r.15.V.2020
Poznań

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

REWOLUCYJNA NOWELIZACJA - PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca. Zmiany obowiązujące od 1 czerwca 2020 roku
31 stycznia 2020r.31.I.2020
Kraków
20 marca 2020r.20.III.2020
Poznań
UWAGA - REWOLUCYJNA NOWELIZACJA REKLAMACJI - ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD 1 CZERWCA 2020 ROKU
Kompleksowa analiza aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem reklamacji międzynarodowych
25 lutego 2020r.25.II.2020
Warszawa

PRAWO GOSPODARCZE

UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM- ZMIANY W 2020 ROKU
czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami.
30 marca 2020r.30.III.2020
Kraków

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

MICROSOFT EXCEL
poziom średnio zaawansowany
5-6 lutego 2020r.5-6 .II.2020
Katowice
SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
27-28 kwietnia 2020r.27-28 .IV.2020
Zawiercie

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy
20-21 lutego 2020r.20-21 .II.2020
Kraków

ZAKUPY / LOGISTYKA

SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
20 lutego 2020r.20.II.2020
Kraków
ZAAWANSOWANE STRATEGIE NEGOCJACYJNE
z elementami negocjacji międzynarodowych w formie praktycznych warsztatów negocjacyjnych- autorski warsztat Tomasza Piotra Sidewicza
12-13 marca 2020r.12-13 .III.2020
Kraków
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów
27 kwietnia 2020r.27.IV.2020
Kraków