Kalendarz szkoleń

maj 2019 czerwiec 2019 wrzesień 2019 październik 2019 listopad 2019 grudzień 2019

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

WŁAŚCIWA ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM W 2019 ROKU
Nowa Dyrektywa 2014/34/UE oraz Dyrektywa Atex 137
24 maja 2019r.24.V.2019
Kraków
29 listopada 2019r.29.XI.2019
Łódź
WYMAGANIA PIP DOTYCZĄCE BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI ZAWIESI ORAZ MASZYN DO PODNOSZENIA
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
7 czerwca 2019r.7.VI.2019
Katowice
WYPADKI PRZY PRACY - WYTYCZNE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY ORAZ ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO
Praktyczne warsztaty
14 czerwca 2019r.14.VI.2019
Poznań
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
23-24 września 2019r.23-24 .IX.2019
Wrocław
TRANSPORT WEWNĄTRZZAKŁADOWY W FIRMIE
planowane kontrole, nowe wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy, eliminacja błędów oraz bezpieczeństwo pracy
4 października 2019r.4.X.2019
Kraków
SZEF W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM I TECHNICZNYM
czyli jak budować autorytet wśród pracowników - od narzędzi do efektów
10-11 października 2019r.10-11 .X.2019
Poznań
IDENTYFIKACJA I NADZOROWANIE ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
11 października 2019r.11.X.2019
Poznań
MODERNIZACJA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
18 października 2019r.18.X.2019
Kraków
ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
porządkowa, wykroczeniowa, karna wynikająca z obowiązków organizacji stanowisk pracy oraz wypadków
2 grudnia 2019r.2.XII.2019
Wrocław

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

NOWE PROCEDURY REKLAMACYJNE PO NOWELIZACJI USTAWY
Kompleksowa analiza aktualnych przepisów prawnych z uwzględnieniem reklamacji międzynarodowych
14 czerwca 2019r.14.VI.2019
Poznań
29 listopada 2019r.29.XI.2019
Łódź
PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
w relacji Przedsiębiorca-Przedsiębiorca
26 września 2019r.26.IX.2019
Wrocław

HR / KADRY

ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 1 STYCZNIA 2019 r.
nowy wzór karty ewidencji i wniosków, wyliczenia, praktyczne wskazówki, warsztaty
3 października 2019r.3.X.2019
Kraków

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

MISTRZ EXCELA
od podstaw do mistrzostwa
26-27 września 2019r.26-27 .IX.2019
Wrocław
21-22 listopada 2019r.21-22 .XI.2019
Wrocław
SKUTECZNY NEGOCJATOR
20 najczęściej stosowanych strategii i taktyk w negocjacjach
17-18 października 2019r.17-18 .X.2019
Kraków

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy
3-4 czerwca 2019r.3-4 .VI.2019
Kraków

ZAKUPY / LOGISTYKA

REGUŁY INCOTERMS 2010® W TEORII I PRAKTYCE
czyli jak zminimalizować ryzyko w imporcie/eksporcie towarów przy zastosowaniu właściwych reguł?
27 września 2019r.27.IX.2019
Wrocław
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
odpowiedzialność spedytora, dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów
11 października 2019r.11.X.2019
Poznań
INWENTARYZACJA 2019 I JEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie?
18 października 2019r.18.X.2019
Kraków
21 listopada 2019r.21.XI.2019
Wrocław
METODY WYBORU I OCENY DOSTAWCÓW
22 listopada 2019r.22.XI.2019
Wrocław