Kalendarz szkoleń

czerwiec 2023 wrzesień 2023

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
14 czerwca 2023r.14.VI.2023
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
16 czerwca 2023r.16.VI.2023
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
22 września 2023r.22.IX.2023
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA ZAWIESI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE PODNOSIĆ ŁADUNKI
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
27 września 2023r.27.IX.2023
szkolenie ON-LINE

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
nowelizacja 2022 roku- przygotuj się - Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.
20 czerwca 2023r.20.VI.2023
szkolenie ON-LINE

ROZWÓJ KOMPETENCJI OSOBISTYCH

PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE
Jak wzmocnić cechy przywódcze liderów? Jak rozwijać kompetencje przywódcze?
16 czerwca 2023r.16.VI.2023
szkolenie ON-LINE
EFEKTYWNA ROZMOWA ROZWOJOWA-ROCZNA
wzmacnianie motywacji pracowników poprzez konstruktywne rozmowy
30 czerwca 2023r.30.VI.2023
szkolenie ON-LINE

SEKRETARIAT

PROFESJONALNA SEKRETARKA/ ASYSTENTKA
szkolenie on-line w ujęciu prawnym i psychologicznym
19-20 czerwca 2023r.19-20 .VI.2023
szkolenie ON-LINE

ZAKUPY / LOGISTYKA

(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany obowiązujące od 2022 roku i 2023 oraz projektowane zmiany
13 czerwca 2023r.13.VI.2023
szkolenie ON-LINE