Kalendarz szkoleń

sierpień 2020 wrzesień 2020 październik 2020 listopad 2020

SZKOLENIA ON-LINE

BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
7 sierpnia 2020r.7.VII.2020
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
przedsiębiorca Uprzywilejowany, postępowanie reklamacyjne od 01.01.2021r.
7 sierpnia 2020r.7.VII.2020
szkolenie ON-LINE
PROFESJONALNA ASYSTENTKA PREZESA ZARZĄDU
Sekretarka/Asystentka źródłem wartości i kompetencji firmy- w ujęciu psychologicznym
11 sierpnia 2020r.11.VII.2020
szkolenie ON-LINE
EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM
12-14 sierpnia 2020r.12-14 .VII.2020
szkolenie ON-LINE
PRZEZNACZENIE, OPODATKOWANIE I DOKUMENTOWANIE ŚRODKÓW UZYSKANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH INSTRUMENTÓW ANTYKRYZYSOWYCH
21 sierpnia 2020r.21.VII.2020
szkolenie ON-LINE
ZMIANY OD 30 LIPCA 2020 ROKU W DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW DO PRACY ZA GRANICĄ
praktyczne wyjaśnienia i warsztaty. Równe wynagrodzenie za taką samą pracę: sposób ustalenia wynagrodzenia, okres wdrożenia, maksymalny okres delegowania
26 sierpnia 2020r.26.VII.2020
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
28 sierpnia 2020r.28.VII.2020
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE WEWNĄTRZZAKŁADOWYM ORAZ PRZY SKŁADOWANIU I MAGAZYNOWANIU
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
4 września 2020r.4.IX.2020
szkolenie ON-LINE
SKUTECZNY REKRUTER
proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników
2 października 2020r.2.X.2020
szkolenie ON-LINE

DZIAŁ TECHNICZNY / DZIAŁ BHP

SZEF W ŚRODOWISKU PRODUKCYJNYM I TECHNICZNYM
czyli jak budować autorytet wśród pracowników - od narzędzi do efektów
22-23 października 2020r.22-23 .X.2020
Kraków

REKLAMACJE / OBSŁUGA KLIENTA

PRAWNE ASPEKTY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
ujęcie kompleksowe (B2B,B2C,B2B-uprzywilejowany). Nowelizacja 2021
25 września 2020r.25.IX.2020
Łódź

SEKRETARIAT

INWENTARYZACJA 2020 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH
praktyka spisu z natury
16 października 2020r.16.X.2020
Warszawa

ZAKUPY / LOGISTYKA

SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW (SENT)
18 września 2020r.18.IX.2020
Poznań
INWENTARYZACJA 2020 I JEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY
Jak skutecznie przygotować i przeprowadzić proces inwentaryzacji w przedsiębiorstwie?
27 listopada 2020r.27.XI.2020
Łódź