Kalendarz szkoleń

sierpień 2022 wrzesień 2022 październik 2022

SZKOLENIA ON-LINE

ROSZCZENIOWI PRACOWNICY
jak rozmawiać na trudne tematy?
19 sierpnia 2022r.19.VII.2022
szkolenie ON-LINE
WÓZKI JEZDNIOWE
praktyczne warsztaty, czyli jak bezpiecznie eksploatować wózki jezdniowe w zakładzie pracy
26 sierpnia 2022r.26.VII.2022
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE SZKOLENIE ON-LINE Z MECENASEM ŚWIDERKIEM
nowelizacja 2022 roku- przygotuj się już dziś
30 sierpnia 2022r.30.VII.2022
szkolenie ON-LINE
REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W PRZEWOZIE I SPEDYCJI
szkolenie on-line z Mecenasem Łukaszem Świderkiem
7 września 2022r.7.IX.2022
szkolenie ON-LINE
PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
szkolenie on-line z ekspertem z Państwowej Inspekcji Pracy
8 września 2022r.8.IX.2022
szkolenie ON-LINE
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji i brygadzistów
15 września 2022r.15.IX.2022
szkolenie ON-LINE
ORGANIZACJA PRACY W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM
wymagania zakładu pracy do wymagań bezpieczeństwa dyrektyw wybuchowych i kontrole Państwowej Inspekcji Pracy
23 września 2022r.23.IX.2022
szkolenie ON-LINE
SKUTECZNY REKRUTER
proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników
28 września 2022r.28.IX.2022
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA MASZYN W ZAKŁADZIE PRACY
jak zapewnić ergonomiczne stanowisko pracy dla operatora maszyny - praktyczne warsztaty PIP, kompendium wiedzy
28 września 2022r.28.IX.2022
szkolenie ON-LINE
(SENT) SYSTEM MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI
zmiany obowiązujące w 2022 roku oraz projektowane zmiany
7 października 2022r.7.X.2022
szkolenie ON-LINE
UMOWY HANDLOWE
Jak unikać pułapek w umowach i formułować niezbędne zabezpieczenia?
12 października 2022r.12.X.2022
szkolenie ON-LINE
ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBECNOŚCIĄ CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH
w środowisku pracy w świetle aktualnych przepisów BHP
13 października 2022r.13.X.2022
szkolenie ON-LINE
BEZPIECZNA EKSPLOATACJA ZAWIESI, CZYLI JAK BEZPIECZNIE PODNOSIĆ ŁADUNKI
warsztat Państwowej Inspekcji Pracy
20 października 2022r.20.X.2022
szkolenie ON-LINE